Beladingsherkenning

Intelligent wassen
Alle Miele-wasmachines beschikken over een intelligente automatische beladingsherkenning. Dit systeem analyseert de werkelijke belading en gebruikt precies zo veel water en stroom als voor optimaal wassen en spoelen wenselijk is.
Kenmerken afhankelijk van het model, afbeelding dient als voorbeeld