Veiligheidsuitschakeling

Veiligheid gegarandeerd
Voor elke vermogensstand is een maximale gebruiksduur gedefinieerd. De kookzone schakelt automatisch uit als de maximale gebruiksduur bij de overeenkomende vermogensstand wordt overschreden. br
Kenmerken afhankelijk van het model, afbeelding dient als voorbeeld